Scholierendebat over de ‘Buitenstad’ in #apeldoorn (update bevat video)

Woensdagmiddag 25 januari zat de raadzaal vol met enthousiaste scholieren. Zij waren via hun aardrijkskundedocent betrokken bij de Structuurvisie. Hoe kan Apeldoorn eruit zien in bijvoorbeeld 2030? De jeugd heeft de toekomst en daarom nam Roelof Boekhold, betrokken inwoner van Apeldoorn, het initiatief om scholen te betrekken. Met succes.

In voorbereidende lessen is gewerkt aan verschillende soorten van onderzoek. Er werden posters gepresenteerd door De Heemgaard en maquettes door het Christelijk Lyceum. Een leerling van het Veluws College Walterbosch presenteerde zijn profielwerkstuk. Vanuit de KSG kwamen twee leerlingen vertellen over hun onderzoeksenquête onder hun medeleerlingen.

Levendig debat

De bijeenkomst werd afgesloten met een levendig debat over wat Apeldoorn wel of niet is. Aan de hand van prikkelende stellingen gingen de scholieren met elkaar het gesprek aan over ‘hun’ Apeldoorn. Wethouder Rob Metz mocht als juryvoorzitter de deelnemers beoordelen op hun debattechniek samen met de andere juryleden, Roelof Boekhold en Mariska Schok.

Rob Metz: “Ik heb ervan genoten om even met de inhoud bezig te zijn in plaats van allerlei politieke verwikkelingen. Iedere keer als ik met jongeren in gesprek ben over de toekomst van Apeldoorn, merk ik hoe goed ze alle ontwikkelingen doordenken. Ik heb ’s middags de posters gezien met een blik op 2030 en die tonen een hele brede blik op wat je met ruimte kan doen! De kwaliteit van de inbreng doet niet onder voor die ik van volwassenen tegenkom. Ook het debat verliep goed. Er werd aandachtig geluisterd naar elkaars argumenten met als doel ze goed tegen te kunnen spreken. Ik herken het enthousiasme voor het uitwisselen van ideeën en het scherp formuleren. Bovendien heeft het weer aardige inzichten opgeleverd voor het vervolg van onze Structuurvisie!”

One Response to “Scholierendebat over de ‘Buitenstad’ in #apeldoorn (update bevat video)”

  1. Leuk om te zien. Er goed dat Apeldoorn jongeren betrekt bij de politiek. Moeten ze vaker doen

Leave a Reply

*

Switch to our mobile site