Jory Willemsen wint Jongerendebat gemeente Epe

In het kader van de Dag van de Leerplicht werd 17 maart werd een
jongerendebat gehouden in de raadszaal van de gemeente Epe. Jongeren van
de RSG NOV debatteerden met elkaar over nut en noodzaak van leren op
school o.l.v. wnd. burgemeester H. van der Hoeve. Tijdens de Dag van de
Leerplicht staan we samen stil bij het feit dat kinderen in Nederland
het recht hebben om zich te ontwikkelen en een diploma te halen.

Naar school gaan is niet alleen een plicht maar vooral ook een recht.
De kans op een leuke en passende baan is groter met een diploma op zak.
Om zoveel mogelijk leerlingen op het primaire, voortgezet en middelbare
onderwijs en hun ouders hiervan bewust te maken en te stimuleren door te
zetten en dat diploma ook daadwerkelijk te halen, organiseerden
gemeenten en scholen allerlei acties. Iedere gemeente vulde de dag naar
eigen inzicht in.

In Epe namen in totaal 24 leerlingen van de RSG NOV van het derde jaar
vmbo, mavo, havo en vwo op de stoel van de raadsleden plaats om met
elkaar te debatteren over stellingen als ‘zonder diploma red ik het
ook wel’ of ‘we hebben geen leerplicht nodig’. Raadsleden zelf
zaten voor de gelegenheid op de publieke tribune. De jury beloonde de
twee leerlingen die het beste hun mening beargumenteerden met een
bioscoopbon: Jory Willemsen werd eerste en Isabelle Spierings tweede.

Over de Dag van de Leerplicht
De landelijke Dag van de Leerplicht vond voor de achtste keer plaats.
Het Ministerie van Onderwijs en brancheorganisatie Ingrado,
ondersteunden gemeenten en scholen in het hele land bij de organisatie
van lokale acties en activiteiten.
De leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar
tot hun 18e, of tot het behalen van een startkwalificatie, volledig
leerplichtig zijn. Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of MBO2
diploma. De kwalificatieplicht is bedoeld om jongeren een diploma te
laten halen en schooluitval tegen te gaan.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*

Switch to our mobile site