Jongerendebat in bblthk in Wageningen

In de bblthk wordt maandag 1 oktober een (open) jongerendebat gehouden over ‘de strijd om de grondstoffen’. Dat is het jaarthema van IKV Pax Christi. Tim Steinweg van SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) leidt het onderwerp in. Het debat, dat om 20.00 uur begint, staat onder leiding van Jack Bogers.

De schaarste aan grondstoffen neemt toe. Het verkrijgen ervan gaat maar al te vaak gepaard met geweld, schending van mensenrechten, corruptie, verstoring van de maatschappelijke orde, aantasting van het milieu, enzovoorts. Tegelijk zijn de betrokken bedrijven in een harde concurrentiestrijd gewikkeld. Hoe kan hier maatschappelijk verantwoord ondernemen een kans krijgen? Is er iets te bereiken met een boycot van bepaalde producten?

De organisatie berust bij de Werkgroep Interreligieuze Contacten van de Wageningse Raad van Kerken, samen met onder meer de Debatgroep Pantarijn, JOK, RK-jongeren en Studentenpastoraat. Inlichtingen: tel. 0317-420173.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*

Switch to our mobile site