Archive | Utrecht RSS feed for this section

jongeren gezond laten eten?

Wat is volgens jou het beste idee om jongeren gezond te laten eten? Laat het ons weten! Dat willen voedingswetenschappers van Wageningen University en Hogeschool Van Hall Larenstein, beide onderdeel van Wageningen UR, graag weten van jongeren zelf. Over dit thema debatteren scholieren op woensdag 8 december in Utrecht. De stellingen voor het debat zijn [...]

Read more

Ontwikkelingssamenwerking

het jongerendebat – Waar moet in de toekomst de focus van ontwikkelingssamenwerking liggen? En wat zijn de belangrijkste discussiepunten tussen de politieke partijen als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de politieke discussie over ontwikkelingssamenwerking belangrijker dan ooit. Met het recente verschijnen van het WRR-rapport en het bekend worden van [...]

Read more

Switch to our mobile site