Archive | Nijmegen RSS feed for this section

LIFT Christal Clear: Armoede anno 2011

LIFT Christal Clear
Armoede anno 2011:
Verantwoordelijk voor het leed van een ander?

Read more

LIFT Christal Clear

Al enkele jaren organiseert de katholieke studenten- en jongerenvereniging LIFT maandelijks een discussieavond, genaamd Christal Clear, met een thema op het raakvlak van Kerk en Maatschappij. Het thema van de eerstvolgende Christal Clear is Vriendschap anno 2010. Dit willen we met name bespreken in het licht van de invloed van de maatschappelijke en sociale veranderingen [...]

Read more

Switch to our mobile site